hétfő, 08 március 2021

Énekoktatas a Starworldben

 ÓRATÍPUSAINK:

HANGKÉPZÉS: A tanórán az énekes hangjának formálása, hangképzési technikák elsajátítása, légzéstechnika javítása, tökéletesítése, valamint a különböző hangképzési technikák megismertetése a fő feladat.

Skálagyakorlatokon keresztül javítjuk az esetleges hibákat, fejlesztjük az egyén hangját zongora kísérettel, és kíséret nélkül is. Hallásukat fejlesztjük speciális intonációs gyakorlatokkal.

Cél: a hang –úgy nevezett- váltásának, törésének elfedése, a torokban képzett hanggal való összedolgozása, a vibrátó tökéletesítése, az énekhang természetes erősítése, a hangterjedelem növelése, színesítése, az esetleges intonációs hibák javítása. Törekvés a hajlékony, könnyed éneklés megvalósítására.


ÉNEKÓRA / DALÉNEKLÉS: Az órán az énekes a szaktanárral dolgozik, óráján nem tartózkodik más növendék, kivéve, ha közös produkción dolgoznak. Az énekórán egy vagy két dallal foglalkoznak az énekesek, melyhez a zenei alapokat a növendék biztosítja. Az énekórán dolgozunk mikrofonnal, effektekkel, száraz hanggal, fejhallgatóval, kontroll hangfalakkal, nagy hangosítással is, stúdiótechnikával.

Cél: A dalok zenei felépítésének tökéletesítése, valamint a stílusra jellemző stílusjegyek elmélyítése, a mikrofon helyes használatának elsajátítása.


VOKÁL-Óra / SZÓLAMOZÁS: Vokál-órán az énekesek a többszólamú énekléssel, valamint a háttéréneklés sajátosságaival ismerkednek meg. A dalok vokál- / kórus - szólamait elemzik, majd gyakorolják is azokat, először szólamonként, majd együttesen, többszólamú együtthangzásban is.

Cél: a többszólamú zenei hallás fejlesztése, a közös munka alkalmával szerzett tapasztalatok elmélyítése, a vokál éneklés szabályainak elsajátítása, intonációs készség fejlesztése, a függőleges, azaz „akkordikus” zenei hallás tökéletesítése.


PRODUKCIÓS ÓRA: Az éneklés nem csak auditív, hanem vizuális élményt nyújtó művészeti megnyilatkozás, önkifejezés. A színpadi produkciót figyelve az énekes nem csupán énekhangjával kommunikál, közvetít a publikum felé, hanem a mozdulataival, tekintetével is fokozza művészi mondanivalóját.

A produkciós órákon, az énekórákon előkészített dalokat állítjuk színpadra, produkcióvá alakítjuk azokat. Színpadi mozgással egészítjük ki oly módon, hogy az énekes mozgáskultúrájához igazodva, a mikrofon helyes használatára ügyelve, koreográfiát dolgozunk ki az adott dalra. Az órán mikrofonnal, effektekkel, száraz hanggal, fejhallgatóval, kontroll hangfalakkal, nagy hangosítással, valamint adott esetekben stúdiótechnikával is dolgozunk.

Cél: Az előadásmód tökéletesítése, a testtudat, mozgáskultúra fejlesztése, a színpadi kommunikáció elsajátítása, a professzionális színpadi megjelenés kialakítása.


INTERJÚ és KOMMUNIKÁCIÓ: Számos növendékünk készít már saját zenei anyagot, lemezt, videó klipet, önálló produkciójával koncertezik, melyeknek megjelenése alkalmából –úgy nevezett- médiaturnékon vesznek részt produkciójuk népszerűsítésének céljából. A médiaturnék alkalmával rádió-, és televízióállomások meghívásának tesznek eleget, interjúkat adnak akár felvételről, de akar „real-time” is, azaz élőben, illetve rendszeresen interjút készítenek az írott médiával is.

Fontos, hogy az énekes kommunikációs készsége, beszédstílusa, megjelenése tükrözze az általa képviselt produktumot, zenei stílust is, valamint a társ-témakörökben is tájékozott legyen.

Az interjú-órákon az interjú során várható kérdésekre, és válaszaikra készítjük fel énekeseinket.

Óráink célja továbbá, a hazai és külföldi tehetségkutató versenyeken való eredményes szereplések előkészítése, az énekes sokoldalú felkészítése, a zene professzionális világába való bevezetés.


 ÓRA a HANGSTÚDIÓBAN: Fontos, hogy az énekesek ne csak a színpadon, az órákon szerezzenek tapasztalatokat, hanem a lemezfelvételek , a hangstúdiók sajátos légkörével is megismerkedhessenek. Iskolánk rendszeresen tart órákat énekesei számára saját hangstúdiójában is, ahol a professzionális hangtechnikai eszközök segítségével hangfelvételeket, lemezfelvételeket, demókat készíthetnek tanulóink, énekeseink.


OKTATÁSI CSOMAGOK: Oktatási csomagjaink közül, akár az egyes óratípusok kombinálásával is, személyre szabottan alakíthatjuk ki az egyén igényeinek legmegfelelőbb képzési formát. Ha nem vagy biztos abban, hogy minket szeretnél választani, iskolánkban lehetőség van egyszeri óra-csomagok kipróbálására is, ahol bepillantást nyerhetsz tanóráink menetébe, hangulatába. Oktatási csomagjaink heti óraszáma lehet 3 - 8 óra is akár. Mi valóban valóra váltjuk álmaidat, készen állunk egyéni igényeid kiszolgálására, fejlődésed érdekében teljesen komplex, felépített módszereinket alkalmazhatod nagy sikerrel.